کار و سازندگی
برای انجام پروژه های عمرانی شهر در شش ماه اول سال اقدام شود 19 فروردین 1402
در جلسه مشترک کمیسیون های حمل و نقل، عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی تأکید شد:

برای انجام پروژه های عمرانی شهر در شش ماه اول سال اقدام شود

به گزارش تکتم نیوز، چهل وهفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل بصورت مشترک با کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و با حضور مدیران مناطق پنج گانه شهری، معاونت حمل ونقل و امور زیر بنایی و رییس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری و معاونین عمرانی مناطق در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه برگزار گردید. […]