پروژه‌های حیاتی
گامی مهم در جهت پایداری شبکه برق گیلان؛ پست فوق توزیع سنگر برقدار میشود 27 فروردین 1403
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

گامی مهم در جهت پایداری شبکه برق گیلان؛ پست فوق توزیع سنگر برقدار میشود

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان از اتمام عملیات اجرایی و آماده برقدار شدن پست فوق توزیع برق شهرستان سنگر خبر داد.