هشت پروژه عمرانی
رشت در مسیر توسعه با اجرای ۸ پروژه عمرانی جدید 09 تیر 1402
در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه، حمل و نقل و عمران مطرح شد

رشت در مسیر توسعه با اجرای ۸ پروژه عمرانی جدید

۲۹ به گزارش تکتم نیوز، جلسه مشترک کمیسیون‌ برنامه، بودجه و حقوقی و کمیسیون ترافیک و کمیسیون عمران و توسعه شهری با محوریت افزایش اعتبار به منظور اجرای ۸ پروژه عمرانی در سالن جلسات شورا برگزار شد. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص اجرای همزمان ۸ پروژه عمرانی گفت: با توجه به […]