مشارکت پرشور
انتخابات در ۵۹۰ شعبه رشت الکترونیکی است 11 بهمن 1402

انتخابات در ۵۹۰ شعبه رشت الکترونیکی است

فرماندار رشت با بیان اینکه انتخابات شهرستان رشت تمام الکترونیک است، گفت: ۵۹۰ شعبه اخذ رأی برای شهرستان رشت پیش بینی شده که ۲۹۷ شعبه شهری و ۲۹۳ شعبه روستایی است.