مزارع شالیزاری
آب سد سفید رود برای برنجکاران رها سازی شد 19 اردیبهشت 1402
با حضور استاندار گیلان و سرپرست فرمانداری رشت ؛

آب سد سفید رود برای برنجکاران رها سازی شد

آب سد سفید رود استان گیلان که حدود 172 هزار هکتار از 238 هزار هکتار مزارع شالیزاری استان را پوشش می دهد امروز با حضور استاندار، سرپرست فرمانداری رشت و مدیران آب منطقه ای رهاسازی شد.