مراودات شهری رشت و آستراخان
برنامه‌های عملیاتی برای تقویت مراودات رشت و آستراخان تدوین می‌شود 22 آذر 1402

برنامه‌های عملیاتی برای تقویت مراودات رشت و آستراخان تدوین می‌شود

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به حضور خود به همراه شهردار رشت در سفر به روسیه گفت: در دیدار با مدیریت شهری آستراخان مقرر شد، برنامه‌های عملیاتی برای تقویت مراودات شهری رشت و آستراخان هر چه سریعتر تدوین و با تشکیل کمیته مشترک، به صورت ویدئوکنفرانس موارد مرتبط را بررسی شود.