مدیریت توزیع برق،ابراهیم خشنود،کابل خودنگهدار
طرحهای مقاوم سازی شبکه پیگیری شود 10 دی 1401
برگزاری جلسه شورای اداری مدیریت توزیع برق شهرستان رشت با دستوركار آمادگی مقابله با بحران احتمالی

طرحهای مقاوم سازی شبکه پیگیری شود

جلسه شورای اداری مدیریت توزیع برق شهرستان رشت با دستورکار آمادگی مقابله با بحران احتمالی زمستان با حضور مدیران امورهای بهره برداری ، عملیات، خدمات مالی و اداری و جمعی از مسئولین این حوزه برگزار شد.