جلسه شورای اداری مدیریت توزیع برق شهرستان رشت با دستورکار آمادگی مقابله با بحران احتمالی زمستان با حضور مدیران امورهای بهره برداری ، عملیات، خدمات مالی و اداری و جمعی از مسئولین این حوزه برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوز،
در این جلسه ابراهیم خشنود مدیر توزیع برق شهرستان رشت گفت: علیرغم مشکلات نقدینگی ومحدودیت مالی ، نیاز است طرح های تاب آوری و مقاوم سازی شبکه با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: اگر بتوانیم در تبدیل شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار جزء شرکت های پیشتاز باشیم، مسلماً بیشتر این دغدغه هایی را که امروز مطرح است نخواهیم داشت و شبکه های توزیع برق حتی در زمان وقوع بحران پایدار خواهد ماند.

خشنود تاکید کرد: این هنر مدیر است که ترکیب نیروهای موجود را با توجه به حجم خسارات شبکه به گونه ای بچیند که بتواند با کمترین هزینه و زمان ، بحران را کنترل کند.

مدیر توزیع برق شهرستان رشت خاطرنشان کرد: هر تصمیم گیری صحیح نیازمند اطلاعات صحیح است و مدیر هر امور وظیفه تعیین مسئول دریافت و جمع آوری اطلاعات ، دسته بندی خاموشی ها ، اعزام اکیپ ، رصد خاموشی ها و … را بر عهده دارد.

خشنود افزود: در ساعات اولیه وقوع بحراناحتمالی ضروری است بر اساس اطلاعات دریافتی ، مناطق بحران زده را منطقه بندی کرده و برای هر منطقه یک مسئول تعیین کنید زیرا به این ترتیب برنامه ریزی برای انجام امور تسهیل می شود .

وی تاکید کرد:قرارداد پیمانکاران هر امور برای کار در شرایط بحران از قبل آماده باشد و برای تامین لوازم و تجهیزات ضروری برای استفاده در بحران و تهیه خودرو هایی از ارگان های دیگر باید مکاتبه انجام شود.

مدیرتوزیع برق شهرستان رشت بر رعایت نکات ایمنی حین انجام کار تاکید کرد و افزود:رعایت ایمنی در بحران مهم است و در صورتیکه چند اکیپ دارند نقطه ای مشغول کار هستند حتما توسط کاربر اتفاقات به آنها اطلاع رسانی شود.

گفتنی است مدیران و حاضرین در این جلسه هریک به تحلیل و بحث در مورد چالش های پیش رو به ویژه با محوریت عملکرد در زمان وقوع بحران پرداختند.