فضای رسانه ای استان گیلان
شورای روابط عمومی‌های شهرستان های گیلان تشکیل می شود 22 خرداد 1402
مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری گیلان:

شورای روابط عمومی‌های شهرستان های گیلان تشکیل می شود

مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری گیلان از تشکیل شورای روابط عمومی‌های شهرستان‌های گیلان خبر داد.