فرمانده سپاه قدس گیلان
۸ میلیون اصله نهال به مناسب روز درخت‌کاری در گیلان غرس شد 15 اسفند 1402

۸ میلیون اصله نهال به مناسب روز درخت‌کاری در گیلان غرس شد

در راستای تعهد کاشت ۳۲ اصله نهال در یک برهه چهار ساله، به مناسبت روز درخت‌کاری هشت میلیون اصله نهال در گیلان غرس شد.