فرماندار آستارا
بهره برداری ازچهارمین گذرگاه مرزی ایران وآذربایجان در آینده نزدیک 18 آذر 1402
فرماندار آستارا خبر داد؛

بهره برداری ازچهارمین گذرگاه مرزی ایران وآذربایجان در آینده نزدیک

فرماندار آستارا از افتتاح چهارمین گذرگاه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در بندر آستارا در آینده نزدیک خبر داد.