ظهور یک دیکتاتوری پارلمانی!
چرا رئیس مجلس مغضوب اصولگرایان شد؟ 29 آبان 1402
کودتای جریان راست علیه قالیباف!

چرا رئیس مجلس مغضوب اصولگرایان شد؟

حمید رسایی و جریان شریان، شورای وحدت، جبهه پایداری، موتلفه اسلامی، جبهه پیروان خط امام و رهبری این روزها هدف مشترک دارند؛ محمدباقر قالیباف. تمامی تشکل‌های داخلی اصولگرایان علیه قالیباف هستند و می‌خواهند ریاست مجلس بعدی را از او بگیرند.