صنعت برق کشور
اقدامات دوسال اخیر شرکت حاصل برنامه ریزی مدون و تلاش شبانه روزی همه کارکنان است 02 آذر 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

اقدامات دوسال اخیر شرکت حاصل برنامه ریزی مدون و تلاش شبانه روزی همه کارکنان است

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان طی گزارشی به ارائه اقدامات اینشرکت از ابتدای سال 1401 تا پایان آبان 1402 پرداخت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی 30 فروردین 1402
در نشست مدیرعامل برق منطقه ای گیلان با ریاست دانشگاه گیلان:

انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری برق منطقه ای گیلان با دانشگاه گیلان برگزار شد.