سالروز ورود آزادگان
بسته کامل اقدامات پیشگیرانه از بحران در دستگاه های گیلان تهیه شود 25 مرداد 1402
استاندار در ستاد مدیریت بحران گیلان:

بسته کامل اقدامات پیشگیرانه از بحران در دستگاه های گیلان تهیه شود

استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه ها برای مقابله با بحران ها گفت: تمامی دستگاه ها اقدامات پیشگیرانه از بحران را داشته باشند و به این مهم توجه کنند.