رئیس‌ قوه مقننه
دختران بی‌حجاب زیر ۱۸ سال را بازداشت کنید 27 مرداد 1402
روزنامه کیهان:

دختران بی‌حجاب زیر ۱۸ سال را بازداشت کنید

روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان «تلنگری به دست‌اندرکاران لایحه عفاف و حجاب» تلویحا خواستار بازداشت دختران بی‌حجاب زیر ۱۸ سال شد.