خانه محیط زیست واجارگاه،رحمان پورحسین
افتتاح اولین خانه محیط زیست رودسر در شهر واجارگاه 12 دی 1401

افتتاح اولین خانه محیط زیست رودسر در شهر واجارگاه

باحضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان اولین خانه محیط زیست شهرستان رودسر در واجارگاه افتتاح شد.