توزیع سوخت
فرآورده های جایگاههای سوخت گیلان بیش از۲۰۰۰ بار مورد بازبینی قرار گرفت 10 تیر 1402
در سه ماه ابتدای سال

فرآورده های جایگاههای سوخت گیلان بیش از۲۰۰۰ بار مورد بازبینی قرار گرفت

در سه ماهه ابتدای سال جاری فرآورده های بنزین و نفتگاز ( گازوئیل) مجاری عرضه سوخت استان گیلان مجموعاً دو هزار و 115 بار توسط واحد مهندسی فرآورده های این شرکت مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفت .