تفاهم نامه
انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی 30 فروردین 1402
در نشست مدیرعامل برق منطقه ای گیلان با ریاست دانشگاه گیلان:

انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری برق منطقه ای گیلان با دانشگاه گیلان برگزار شد.