تبیین سیاستهای کلی
دیدار مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با روسای ادارات شهرستانی 19 اردیبهشت 1402

دیدار مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با روسای ادارات شهرستانی

با هدف تببین سیاستهای کلی وپیشبرد امور در ارائه خدمات بهتر ، نشست مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با روسای ادارات شهرستانی برگزار شد.