بهمن داراب زاده،نیروگاه لوشان
آغاز عملیات اجرایی تخلیه مخازن مازوت نیروگاه لوشان 06 دی 1401
رئیس کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری شورای پدافند غیر عامل استان گیلان:

آغاز عملیات اجرایی تخلیه مخازن مازوت نیروگاه لوشان

با تخلیه مخازن سوخت مازوت نیروگاه شهید بهشتی لوشان، ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاه، بیش از 100 درصد افزایش خواهد یافت.