اپلیکیشن برق من
کاهش قریب به ۳٫۹ مگاوات مصرف برق با اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان 01 تیر 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خبر داد:

کاهش قریب به ۳٫۹ مگاوات مصرف برق با اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان بمنظور مدیریت مصرف برق در استان خبر داد.

احداث ۵۶۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و جایگزینی قریب به ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار در سال ۱۴۰۱ 28 فروردین 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

احداث ۵۶۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و جایگزینی قریب به ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار در سال ۱۴۰۱

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خلاصه عملکرد اینشرکت در سال 1401 را ارائه داد.