انتخابات ریاست جمهوری
آرای باطله چگونه رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ شد؟ /بازخوانی یک شگفتی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 24 دی 1402
ادامه نگرانی ها از «مشارکت حداقلی» در انتخابات اسفندماه

آرای باطله چگونه رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ شد؟ /بازخوانی یک شگفتی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با یک شگفتی روبرو بود، انتخاباتی که در آن رقیب اصلی منتخب انتخابات یعنی ابراهیم رئیسی، آراء باطله بود و آراء محسن رضایی و دیگر کاندیداها در رده های بعد از آراء باطله قرار گرفته بود.