امامزاده ابراهیم شفت
بیمه به خسارت دیدگان شفت چک می‌دهد 21 اردیبهشت 1403

بیمه به خسارت دیدگان شفت چک می‌دهد

به گفته فرماندار شفت، هفته آینده مسؤولان بیمه در امامزاده ابراهیم شفت حضور خواهند یافت و به برخی از آسیب دیدگان منطقه نیز در همان محل حادثه چک خسارت پرداخت می‌کنند‌.