اتاق مادر و کودک
شمارش معکوس برای افتتاح طرحهای عمرانی 10 تیر 1402
در کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای رشت اعلام شد؛

شمارش معکوس برای افتتاح طرحهای عمرانی

در جلسه ۶۸ کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر رشت، گزارش روند پیشرفت احداث چندین مجموعه سرویس بهداشتی برای مناطق پنج گانه رشت به همراه اتاق مادر و کودک توسط معاونت‌های عمرانی به اطلاع اعضای کمیسیون و شهروندان رسید.