مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با تاکید بر آمادگی تمامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مقابله با باران‌های احتمالی شدید در برخی از نقاط استان گفت: نامه‌نگاری‌ها با تمامی ارگان و فرمانداری‌ها انجام شده و هیچ مشکلی در خصوص آمادگی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و همه ارگان‌ها در حالت آماده‌باش هستند.

تکتم نیوز/مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با تاکید بر آمادگی تمامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مقابله با باران‌های احتمالی شدید در برخی از نقاط استان گفت: نامه‌نگاری‌ها با تمامی ارگان و فرمانداری‌ها انجام شده و هیچ مشکلی در خصوص آمادگی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و همه ارگان‌ها در حالت آماده‌باش هستند.وی با بیان اینکه میزان بارش باران در مناطق جلگه‌ای گیلان به صورت پراکنده خواهد بود، گفت: در گیلان شاهد اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی هستیم زیرا میزان بارش اعلام شده در استان در سطح وسیعی نبوده و فقط برخی نقاط محدود را در بر میگیرد ولی برای دامنه‌ها و مناطق کوهستانی این میزان بارش شدید ولی مقطعی خواهد بود.