دانش آموزی که غرق در بازی همستر بود در حمام دچار برق گرفتگی شد.

تکتم نیوز/ این پسر نوجوان به حمام رفته و با گوشی در حال شارژ (متصل به پریز برق) مشغول بازی همستر بوده است.

ماموران اورژانس که به صحنه می‌رسند مرگ این دانش‌آموز را تایید می‌کنند. از پدر و مادر او نقل می‌شود که اخیر نمی‌شد لحظه‌ای او را از موبایلش جدا کرد.
منبع:چندثانیه