۱۲ تکتم نیوز/ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» برای اولین‌بار توانست ماهواره ایرانی «ثریا» را به مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین برساند. این برای نخستین بار است که ایران یک ماهواره‌ را در مدارهای بالاتر از ۵۰۰ کیلومتر با موفقیت قرار می‌دهد.

تکتم نیوز/ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» برای اولین‌بار توانست ماهواره ایرانی «ثریا» را به مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین برساند. این برای نخستین بار است که ایران یک ماهواره‌ را در مدارهای بالاتر از ۵۰۰ کیلومتر با موفقیت قرار می‌دهد.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین