عمده کلانشهرهای کشور هوای مطلوبی دارند، با این وجود کلانشهرهای مرکز ایران یعنی تهران، کرج، قزوین و اصفهان بیشترین آلودگی را به اسم خود ثبت کرده‌اند.

تکتم نیوز/عمده کلانشهرهای کشور هوای مطلوبی دارند، با این وجود کلانشهرهای مرکز ایران یعنی تهران، کرج، قزوین و اصفهان بیشترین آلودگی را به اسم خود ثبت کرده‌اند.

آلودگی هوای تهران نه فقط در کشور که حتی از پایتخت کشورهای منطقه خاورمیانه بیشتر بوده و نزدیک به عدد ۵۰۰ رسیده است.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین