مجتبی شکوری ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان ، خطاب به فرمانداران ، مدیران دستگاههای اجرایی ، روسای دانشگاهها و مدیران بانکهای عامل از آنها برای ابلاغ استفاده از کارت سوخت شخصی به کارکنان زیر مجموعه همکاری خواست .

به گزارش تکتم نیوز : مدیر منطقه گیلان در راستای اجرای بند (ح) تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور و ساماندهی کارت سوخت های اضطراری (آزاد ) بنزین از مجاری عرضه سوخت استان از مسئولین استانی خواست با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیلان برای مدیریت مصرف سوخت در استان همکاری کنند .

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت و تبعاً شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، مکلف به اجرای قانون و استفاده حداقل ۹۰ درصد از خودروهای پایه بنزین سوز تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۲ است ؛ از مسئولین استان خواست استفاده از کارت سوخت شخصی کارکنان و کارت خودروی اداری خود را به زیر مجموعه های مرتبط ابلاغ نمایند .