دکتر سعید محمد در فرودگاه سردار جنگل رشت مطرح کرد: در طرح توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی، الحاق فرودگاه رشت نیز به این منطقه در دستور کار قرار دارد

به گزارش تکتم نیوز، دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت و ترانزیت کالا با کشورهای منطقه قفقاز و اوراسیا محسوب می شود، اظهار داشت: با عنایت به اینکه متأسفانه بخش عمده ای از ظرفیت این منطقه و کریدور شمال-جنوب مغفول باقی مانده و مورد بهره برداری قرار نگرفته، استفاده حداکثری از این ظرفیت ها با محوریت منطقه آزاد انزلی که انتهای این مسیر ترانزیتی است، از مهمترین برنامه های سفر اینجانب و هیأت دولت می باشد.

وی بررسی و رفع حلقه های مفقوده توسعه فعالیت های منطقه آزاد انزلی در قالب افزایش محدوده این منطقه را از دیگر اهداف و برنامه های مورد نظر دبیرخانه متبوع خود عنوان کرد و گفت: با عنایت به استقبال گسترده سرمایه گذاران و محدودیت اراضی منطقه آزاد انزلی،طرح توسعه محدوده آن در حال پیگیری از مجلس شورای اسلامی است تا زمینه جذب طرح های سرمایه گذاری تولیدی بیشتری فرآهم شود.

سعید محمد از اضافه شدن محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: با این اقدام ظرفیت های ترانزیتی بهترو متنوع تری در ارتباط با بهره برداری بیشتر از فرصت های کریدور شمال جنوب، ایجاد می شود.