۱۳ سال حصر خانگی
مگر کروبی و موسوی بارها اصرار بر محاکمه نکردند؟؛ اگر صداقت دارید به سرعت آنها را محاکمه کنید 08 شهریور 1402
احمد زیدآبادی:

مگر کروبی و موسوی بارها اصرار بر محاکمه نکردند؟؛ اگر صداقت دارید به سرعت آنها را محاکمه کنید

احمد زیدآبادی نوشت: به رغم تحمل 13 سال حصر خانگی و آسیب‌های جسمی و روحی آنان، هنوز هم فرصت برای محاکمه آنها از دست نرفته است. اگر واقعا صداقت دارید به سرعت دست به کار شوید.