۱۲ دی،روز رشت،رشتوندان
شهری که باید همتراز با شهروندان فهیمش به رشد و بالندگی برسد 12 دی 1401
۱۲ دی ، روز رشت

شهری که باید همتراز با شهروندان فهیمش به رشد و بالندگی برسد

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن ۱۲ دی که در تقویم ملی کشورمان به نام روز رشت به ثبت رسیده ضمن تبریک این روز گفت: رشت زیبا‌ باید همتراز با شهروندان فهیمش به رشد و بالندگی برسد.