مدیر عامل توزیع برق،اعتبار ۶۰ میلیارد دیال،افزایش ظریب پایداری،کوچکی نژاد
17 آبان 1400

اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی در راستاری افزایش ضریب پایداری شبکه های توزیع برق در بخش خشکبیجار شهرستان رشت

محمد اسماعیل هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با اجرای طرح جهادی تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار گفت: از آغاز سال گذشته به منظور افزایش ضریب پایداری شبکه و تامین برق مشترکین در سطح استان اجرای طرح فوق با سرعت و جدیت در حال پیگیری می باشد