تفاهم نامه،علی اوسط اکبری مقدم،منطقه ازاد ،کانون صادراتی
19 آبان 1400
دیدار مهندس اکبری مقدم با رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

تفاهم نامه همکاری تبدیل منطقه آزاد انزلی به کانون صادراتی کشور به اوراسیا و چین منعقد می شود

مهندس علی اوسط اکبری مقدم، دکتر هادی تیزهوش تابان، ،مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد با مهندس محمد لاهوتی در خصوص سازوکار هم افزایی دو و چند جانبه به منظور افزایش صادرات از مسیر کریدورهای صادراتی منطقه آزاد انزلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.