یارانه بنزین
بنزین را لیتری ۵۰ هزار تومان بفروشید 05 آذر 1402
دولت خواستار افزایش قیمت بنزین

بنزین را لیتری ۵۰ هزار تومان بفروشید

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، یارانه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی تمام شهروندان به‌طور یکسان پرداخت خواهد شد.