گمرک شهرستان مرزی آستارا
فناوری تولیدات برخی از کارخانجات گیلان در خاورمیانه بی‌نظیر است 30 مرداد 1402
تیمور پورحیدری در بازدید واحدهای صنعتی غرب گیلان:

فناوری تولیدات برخی از کارخانجات گیلان در خاورمیانه بی‌نظیر است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی آستارا گفت: علیرغم فشارهای داخلی و خارجی؛ تاب آوری بخش تولید قابل تحسین است.