گزارش زمین‌خواری
از خدا استغفار و از مردم عذرخواهی می‌کنم 11 فروردین 1403
صدیقی:

از خدا استغفار و از مردم عذرخواهی می‌کنم

صحبت‌های بسیار مهم کاظم صدیقی در رابطه با انحلال موسسه، سند زدن ملک مورد مناقشه به نام حوزه، ایجاد تغییرات در نفرات حوزه و‌ ماجرای اعتماد و‌ غفلتی که در این مورد شده بود.