کیفیت حداکثری،تولید و اشتغال
بازدید مدیر عامل شهرک های صنعتی گیلان از روند اجرای پروژه های زیر ساختی شهرک صنعتی سپیدرود 14 دی 1401
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان :

بازدید مدیر عامل شهرک های صنعتی گیلان از روند اجرای پروژه های زیر ساختی شهرک صنعتی سپیدرود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان بر تسریع در اجرای پروژه ها ، توامان با دقت در حصول کیفیت حداکثری تاکید کرد