کیا عاشوری
کیا عاشوری رسماً به عنوان فرماندار شهرستان رشت منصوب شد 19 بهمن 1402
با صدور حکمی از سوی وزیر کشور؛

کیا عاشوری رسماً به عنوان فرماندار شهرستان رشت منصوب شد

با صدور حکمی از سوی دکتر وحیدی وزیر محترم کشور؛ کیا عاشوری رسماً به عنوان فرماندار مرکز استان منصوب شد

کیا عاشوری سرپرست فرمانداری رشت شد 17 اردیبهشت 1402
با حکم استاندار گیلان صورت گرفت:

کیا عاشوری سرپرست فرمانداری رشت شد

دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان با صدور حکمی، "کیا عاشوری" را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان رشت منصوب کرد.