کودکان مشمول یارانه ای
این افراد یارانه ۱ میلیون تومانی می‌گیرند 02 آذر 1402

این افراد یارانه ۱ میلیون تومانی می‌گیرند

مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر فرزند بین دهک ۱تا ۵ و دهک های ۶ تا۷ مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به اضافه مبلغ یارانه واریز خواهد شد.