کودآلی گیلان
رایزنی شهرداری رشت و مقامات کشوری برای سرعت بخشیدن به روند اورهال کارخانه کود آلی لاکان 06 اردیبهشت 1402
بازدید از کارخانه کود آلی گیلان

رایزنی شهرداری رشت و مقامات کشوری برای سرعت بخشیدن به روند اورهال کارخانه کود آلی لاکان

در جریان بازدید معاونت امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از شرکت کود آلی لاکان، شهردار منتخب رشت به همراه سایر مدیران شهری ضمن تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات ملی مصوب خواستار مانع زدایی و سرعت بخشیدن به روند اورهال کارخانه کود آلی و راه اندازی زباله سوز لاکان شد.