کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
کدام احزاب نمی‌توانند در انتخابات مجلس لیست بدهند؟ 05 مهر 1402

کدام احزاب نمی‌توانند در انتخابات مجلس لیست بدهند؟

در کشور ۹۵ حزب ملی و ۴۲ حزب استانی پروانه فعالیت دارند. ۱۳ جبهه سیاسی هم فعالیت قانونی دارند. دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری برگزار می‌شود.