کمربندی رشت
تجهیز کارگاه سه تقاطع غیر همسطح آغاز شد 30 شهریور 1402
شهردار رشت خبر داد

تجهیز کارگاه سه تقاطع غیر همسطح آغاز شد

۲۷ به گزارش تکتم نیوز، رحیم شوقی اجرای تقاطع های غیر همسطح را سبب افزایش دسترسی مناسب شهروندان به شبکه ارتباطی عنوان کرد و افزود: شهروندان با اجرای پروژه های عمرانی طرح میثاق که حاصل همدلی شهرداری و شورای شهر است فصل جدیدی از فعالیت های عمرانی را در شهر رشت مشاهده می کنند. شهردار […]