کرونا،لیست مراکز واکسیناسیون، در شهرستان رشت ،مراکز واکسیناسیون ،واکسن کرونا ،واکسیناسیون
21 آبان 1400

لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (جمعه ۲۱ آبان)

۴ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه ۲۱ آبان) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲، پاستوکووک و اسپوتنیک ۲ صورت می‌گیرد.