کاغذ جادویی
خداحافظی با پول کاغذی!/ چه چیزی جای اسکناس را می گیرد؟ 24 دی 1402

خداحافظی با پول کاغذی!/ چه چیزی جای اسکناس را می گیرد؟

نسبت اسکناس به کل نقدینگی در کشور بسیار پایین است و تراکنش‌های آنلاین بانکی دارد جای این کاغذ جادویی را می‌گیرد.