کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری
گیلان در حوزه بهره‌ وری در سطح کشور رتبه پنجم را کسب کرد 08 خرداد 1402
استاندار در جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری:

گیلان در حوزه بهره‌ وری در سطح کشور رتبه پنجم را کسب کرد

نماینده عالی دولت در گیلان اعلام کرد: استان گیلان در حوزه بهره وری در کشور رتبه پنجم را کسب کرده است و کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری در این مقوله سهم خود را به خوبی ایفا کرد.