کارسازی پرونده ها
دستگیری راننده مقام قضایی به بهانه کارسازی در پرونده آنها 22 خرداد 1402
مدیر روابط عمومی دادگستری گیلان خبر داد

دستگیری راننده مقام قضایی به بهانه کارسازی در پرونده آنها

مدیر روابط عمومی دادگستری گیلان از دستگیری شخصی که با جعل عنوان راننده مقام قضایی از شهروندان به بهانه کارسازی در پرونده آنها اخاذی و کلاهبرداری می کرد خبر داد