کارخانه ایران پوپلین
اصلا برنامه واگذاری ایران پوپلین به بخش خصوصی رانداریم/ ایران پوپلین باید به اوج رونق خود برسد 25 خرداد 1402
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی:

اصلا برنامه واگذاری ایران پوپلین به بخش خصوصی رانداریم/ ایران پوپلین باید به اوج رونق خود برسد

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در نشست بررسی وضعیت فعالیت ایران پوپلین بر لزوم ادامه و تقویت روند رو به رشد بازیابی و احیای کارخانه ایران پوپلین تاکید کرد.