کارخانجات چایسازی
بازدید رئیس سازمان چای کشور به همراه استاندار محترم و نمایندگان شهرستانهای چایخیز از کارخانجات چایسازی 19 اردیبهشت 1402

بازدید رئیس سازمان چای کشور به همراه استاندار محترم و نمایندگان شهرستانهای چایخیز از کارخانجات چایسازی

۲۶۲ به گزارش تکتم نیوز، همزمان با آغاز برداشت برگ سبز چای بهره برداری ۱۴۰۲ مهندس جهانسازبه همراه دکتر عباسی استاندار محترم گیلان و نمایندگان محترم مردم شهرستانهای چایخیز در مجلس شورای اسلامی از کارخانجات چایسازی بازدید کردند. در این بازدید ضمن گفتگو با چایکاران و شنیدن دغدغه های آنان یا مدیران کارخانجات چایسازی نیزبحث […]