کارت سوخت ویژه نوروز
توزیع کارت سوخت ویژه نوروز 01 اسفند 1402

توزیع کارت سوخت ویژه نوروز

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای توزیع سوخت نوروزی و توزیع کارت آزاد به‌اندازه کافی در جایگاه‌های عرضه سوخت آمادگی کامل دارد.